Brigáda u budovy obecního úřadu 9Vítání občánků 19. dubna 2014 22Oprava schodiště Kamenec 1 14