Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 12Vítání občánků 5. listopadu 2016 8Pálení čarodějnic 2014 11