Výroční schůze SDH Kamenec 7Povodeň 1. června 2013 8Vítání občánků 19. dubna 2014 4