Fotografie obce 9Povodeň 1. června 2013 3Brigáda na "Pančáku" 3