Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 5Brigáda  6Brigáda 1. října 2016 4