Kontaktní informace:

Oficiální název obce: Kamenec
Okres:

Rokycany

Adresa obecního úřadu:

Kamenec 7

338 28 Radnice

Telefon: 371 785 573

Ivan Zeman, starosta obce: 724 169 047

Mgr. Alena Kovaříkova, pověřenec ochrany osobních

údajů: 724 960 666 

Email:
obec+dot+kamenec(AT)seznam+dot+cz, starosta@obeckamenec.cz
IČO:  00573965
DIČ:  není plátce
Bankovní spojení:  843173399/0800, 94-3012381/0710
Mikuláš 2013 7Vítání občánků 19. dubna 2014 17Brigáda 27. 9. 2015 12