Brigáda na "Pančáku" 5Výsadba stromů 10Generální oprava schodiště Kamenec č. p. 1 5