Výsadba stromů 9Brigáda  3Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 2