Významné životní jubileum 2Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 9Malý Egypt v Kamenci 2012 3