Brigáda na "Pančáku" 5Povodeň 10. června 2013 22Brigáda  4