Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 4Brigáda 8. 6. 2019 7Brigáda 4. září 2016 10