Den matek 2014 2Generální oprava schodiště Kamenec č. p. 1 7Máje 2013 9