Malý Egypt v Kamenci 2012 8Zima 2019 17Životní jubileum 70