Úřední deska: volby

Status: Sejmuto
Zveřejněno: 9. 8. 2012, datum sejmutí: 25. 8. 2012
Zapsal: Ivan Zeman

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 15 písm.c) zákona č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů).

Povodeň 10. června 2013 5Lampiónový průvod 2013 8Povodeň 10. června 2013 13