Úřední deska: vyhlášky

Status: Sejmuto
Zveřejněno: 21. 4. 2010, datum sejmutí: 7. 5. 2010
Zapsal: Ivan Zeman

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Pálení čarodějnic 2019 2Brigáda 20. 11. 2016  7Zima 2019 3