Malý Egypt v Kamenci 2012 17Brigáda 12.7. 2014 8Brigáda 4. září 2016 16