Výsadba stromů 8Setkání u "Čertovky" 1Zimní Kamenec 12