Volejbalový turnaj  3Zahájení prázdnin 2013 14Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 3