Povodeň 1. června 2013 1Hasiči Kamenec 5Setkání u "Čertovky" 5