Vítání občánka Vojtíška Krejči 1Vítání občánků 19. dubna 2014 18Generální oprava schodiště Kamenec č. p. 1 13