Zimní Kamenec 6Máje 2012 5Výstavka cihel 27. 9. 2014 7