Zimní Kamenec 7Pálení čarodějnic 2019 19Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 7