Generální oprava schodiště Kamenec č. p. 1 4Máje 2013 10Povodeň 10. června 2013 2