Malý Egypt v Kamenci 2012 12Mikuláš 2015 14Den matek 16