Povodeň 1. června 2013 1Volejbalový turnaj  2Mikuláš 2013 19