Setkání u "Čertovky" 7Zimní Kamenec 18Životní jubileum 2