Drakiáda 2015 3Povodeň 10. června 2013 2Brigáda 27. 9. 2015 11