Zimní Kamenec 16Fotbalový turnaj ve Lhotce u Radnic 3Vítání občánků 19. dubna 2014 13