Brigáda na "Pančáku" 6Malý Egypt v Kamenci 99Zima 2019 14