Malý Egypt v Kamenci 2012 1Prodloužení kanalizace 3Oprava schodiště Kamenec č. p. 1 11