Brigáda  8Brigáda 12.7. 2014 4Brigáda 27. 9. 2015 5