Setkání u "Čertovky" 3Vítání občánků 5. listopadu 2016 5Povodeň 1. června 2013 3