Výstavka cihel 27. 9. 2014 4Brigáda 12.7. 2014 3Nová zastávka 16