Brigáda  10Brigáda 11. 3. 2017 20Setkání u "Čertovky" 14