Kamenecké trnky 9Vítání občánků 19. dubna 2014 12Oprava zvoničky 7