Prodloužení kanalizace 12Generální oprava schodiště Kamenec č. p. 1 10Povodeň 10. června 2013 8