Významné životní jubileum 2Zimní Kamenec 18Kamenecké trnky 10