Mikuláš 2013 13Vítání občánků 5. listopadu 2016 13Oprava schodiště Kamenec 1 7