Malý Egypt v Kamenci 2012 4Drakiáda 2015 13Máje 2013 1