Setkání u "Čertovky" 2Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 1Pálení čarodějnic 2015 6