Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 14Dokončená krytina v Kamenci č. p. 1 7Pálení čarodějnic 2014 16