Založení sboru dobrovolných hasičů v Kamenci

Hasiči Kamenec 3

Potřebu hasičského sboru v naší obci , v rámci ochrany majetku svého a spoluobčanů pociťovali občané celé obce. Bylo však třeba hlavních iniciátorů pánů Piškuleho Jana a Paidara Pavla, kteří svolali občanskou schůzi na den:

26.května 1935

Schůzi zahájil Jan Piškule, který poukázal na nutnost ustavit Sbor dobrovolných hasičů v naší obci. Následně předal slovo p. Šubrtovi veliteli SDH Radnice, který občany informoval o práci jejich sboru a vyzval občany, aby se přihlásily do ustanovujícího se sboru.

Přihlašuje se 15 činných a 12 přispívajících členů.

Členové činní

Novák Václav

Paidar Pavel

Kotva Josef

Šmíd Jan

Zeman Josef č.13

Zeman Josef č.20

Karel Alois

Pospíšil Bohumil

Piškule Jan

Bareš Jan

Rýdl Václa

Fait Václav

Fait František

Fait Josef

Cajthaml František ml.

přispívající

 Říha Antonín

 Kotva Arnošt

 Mudra Josef

Zeman Alois č.21

Cajthaml Josef

Čermák Vojtěch

Krýsl Emil

Rýdl Alois

Spěváček Václav

Holeček František

Lehký Václav

Nový Jan


Do prozatímního výboru byli zvoleni: Říha Antonín, Kotva Arnošt, Novák Václav, Zeman Alois, Kotva Josef, Cajthaml Josef, Rýdl Václav, Mudra Josef.

Sbor pod heslem „Vlasti zdar-ohni zmar“ byl tedy ustanoven, ale největší starosti teprve nastali. Nebylo finančních prostředků na technické vybavení ani zkušeností v odborném výcviku. Sbor začal okamžitě s odborným výcvikem a se sháněním finančních prostředků na technické vybavení.

Sbor obdržel od pojišťovny Praha 100Kčs, pojišťovny Rokycany 100Kčs, lesní správy 50 Kčs, záložny Radnice 100Kčs, SDH Svinná 50Kčs, obce Kamenec 500Kčs, majitele zdejší továrny na barvy p. Hofmana 200Kčs, rodáků z Kamence a okolí žijících v USA 1821Kčs. Čtenářská beseda Kamenec půjčila sboru bezúročně 1950Kčs.

Vzhledem k finanční tísni bylo zprvu rozhodnuto, že sbor koupí ruční stříkačku za 9500Kčs.

Na další členské schůzi bylo rozhodnuto vzhledem k velkému převýšení v naší obci zrušit objednávku na ruční stříkačku a objednat motorovou. Byla oslovena firma Smejkal, která předvedla motorovou stříkačku o síle 20HP s výkonem 1300 l/min. Po praktické ukázce byla tato stříkačka koupena za 19500 Kč a 225m hadic za 4598Kčs.

Sbor obdržel státní subvenci 6000Kčs a chybějící zbytek financí si půjčil z Kampeličky v Němčovicích.

Pánové Habr a Šmíd slíbili, že v případě požáru zajistí s koňmi přepravu stříkačky.

Hasiči Kamenec 5Hasiči Kamenec 4Hasiči Kamenec 3Hasiči Kamenec 2Hasiči Kamenec 1
Oslava dne dětí 2014 9Den matek 2016 - taneční vystoupení 9Mikulášská nadílka 2014 14