Zastupitelstvo obce Kamenec

Starosta: Ivan Zeman
Místostarosta: Václav Habr

Členové zastupitelstva:

Ladislav Morovič

Miroslav Krejča

Alexander Nagy

Ondřej Černáš

Martin Habr

Složení výborů a komisí:

Kontrolní výbor

Alexander Nagy - předseda

Martin Habr

Miluše Kováříková

Finanční výbor

Miroslav Krejča - předseda

Ondřej Černáš

Miroslav Nimberger

Fotografie starý Kamenec 4Povodeň 10. června 2013 5Povodeň 1. června 2013 2