Zastupitelstvo obce Kamenec

Starosta: Ivan Zeman
Místostarosta: Václav Habr

Členové zastupitelstva:

Ladislav Morovič

Miroslav Krejča

Alexander Nagy

Ondřej Černáš

Martin Habr

Složení výborů a komisí:

Kontrolní výbor

Alexander Nagy - předseda

Martin Habr

Miluše Kováříková

Finanční výbor

Miroslav Krejča - předseda

Ondřej Černáš

Miroslav Nimberger

Máje 2012 2Mikulášská nadílka 2014 17Nová zastávka 2