Příjem žádostí, podnětů a podání:

Obec Kamenec má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městem Radnice o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace je možno podat:

Adresy pro podání žádostí výše uvedenými formami jsou uvedeny na hlavní stránce. Ústní nebo telefonické dotazy budou vyřizovány přímo s příslušným pracovníkem. V případě, že ústní podání informace žadatele neuspokojí, je nutno podat žádost písemnou.

Za písemné se považuje i podání faxem a elektronicky. Pokud bude žadatel požadovat písemnou odpověď nebo kopii dokumentů, nebo to bude povaha dotazu vyžadovat, je nutno vždy podat žádost písemnou.

Z důvodu jednoznačně prokazatelného postupu je nutno dodržet písemnou formu žádosti (včetně faxu). Na výše uvedené kontakty lze podávat i stížnosti a podněty. Pro účely evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 je nutná přesná identifikace žadatele.

Náležitosti žádosti o informace

  • Písemná žádost musí obsahovat:
  • Jméno a bydliště žadatele
  • Způsob doručení odpovědi (poštou, převezme osobně…)
  • Přesné označení povinného subjektu po kterém je informace požadována.
  • Označení zákonné normy podle které jsou informace vyžadovány.)
  • Srozumitelnou a určitou formulaci požadovaných informací.

Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad Kamenec poskytuje informace pro občany bez poplatku.

Brigáda 25.3.2017 6Mikulášská nadílka 2014 22Pálení čarodějnic 2019 10